SÅRBEHANDLING » Spesialsykepleie i Larvik » Sykepleierklinikken Bandagist

Sårbehandling

SÅR; ALLE TYPER SÅR, KRONISKE OG AKUTTE

Ønsker du profesjonell oppfølging av såret ditt? Har du et sår som ikke vil gro? Mange undrer seg over hvorfor såret ikke vil gro, det har det jo alltid gjort…

Men det kan for eksempel være at blodsirkulasjonen din har endret seg de siste årene, det er kanskje hevelser, urent og mye dødt vev. Feil bandasjer og feil bruk av bandasjer kan også medføre at sår gror seint eller går motsatt vei, bli større og mer plagsomme.

SÅRBEHANDLING » Spesialsykepleie i Larvik » Sykepleierklinikken BandagistUndersøkelser viser at hvis man får god kontinuitet i oppfølgingen, riktig og målrettet behandling så gror sår mye raskere.

Pasienter som har hatt sår mer enn tre måneder har rett til å få dekket utgifter til bandasjer fra det offentlige.

Du kan få bidrag til utgifter til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell samt reseptfrie legemiddel til bruk i sårbehandlinga av kroniske og alvorlige sår og fistler, kreftsår, trykksår (liggesår) venøse leggsår, diabetiske sår og arteriosclerotiske sår. Materiellet må være kjøpt på apotek eller i bandagistforretning. Behovet for materiellet må vare i minst tre måneder i løpet av et år. Du kan ikke få bidrag dersom sårbehandlingen blir utført av hjemmesykepleien, men dersom jeg hjelper deg med såret gjelder denne bidragsparagrafen.

Det er en egenandel på 2070,- pr år, utover det dekkes 90 % av alle utgiftene.

Jeg hjelper deg slik at legen din får søkt HELFO om bidrag etter § 5-22.

Kostnaden for at jeg skal følge opp såret ditt er fra 200,-. Materiell for såropprensing, bakterieprøver og utfylling av søknader kommer i tillegg. Dersom du ønsker at jeg skal komme hjem til deg, kan jeg også det. Jeg har faste priser for kjøring i hele Vestfold.

Vi har et bredt utvalg av sårprodukter, du vil få nødvendig råd og veiledning i produktvalg.