Om Ragne Sætre

Ragne Sætre; Sykepleier med spesialutdanning og lang erfaring

Utdannelse og erfaring

  • Sykepleier grunnutdanning ved Stavanger Sykepleier høyskole 1988 -1991
  • Videreutdanning i stomisykepleie ved høyskolen i Bergen i 2001
  • Videreutdanning i sårsykepleie ved høyskolen i Drammen i 2009
  • Videreutdanning i kosmetisk dermatologisk sykepleie i 2013

Jeg har lang erfaring i pasientoppfølging og behandling både i klinikken og ved hjembesøk.

Faglig oppdatert

Det er viktig for meg å holde meg faglig oppdatert. Jeg deltar årlig på fagseminar, nasjonale og internasjonale, kurs og hospitering.  Flere ganger i året underviser jeg i kommunehelse-tjenesten, i legekontorer og ved større fagseminar og kurs. Jeg kjenner godt og har gode relasjoner i fagmiljøene. I pasientbehandlingen tilstreber jeg å utøve kunnskapsbasert praksis med høy grad av service.

Larvik og Tønsberg

Klinikkene ligger i Brannvaktsgate 21 i Larvik og i Kammegaten 4 i Tønsberg. Vi kan også gjøre hjembesøk. Kort ventetid.