BLODTRYKKSAPPARAT » Spesialsykepleie i Larvik » Sykepleierklinikken Bandagist

Blodtrykksapparat

Blodtrykksmåler

  • % IHB Indikator som viser i prosent hyppigheten av uregelmessig puls, hvis det registreres ekstraslag.
  • Latex-fri, kombinert standard og stor mansjett: 22-42cm (Standard mansjett på den tidligere modellen S30 gikk kun opp til 32 cm)
  • Varsler hvis mansjetten settes feil på
  • Varsler hvis for urolige bevegelser under måling
  • Indikator for WHO’s blodtrykks klassifisering
  • 60 minner + gjennomsnittsverdi
  • Vi har blodtrykksapparater både til arm og håndledd