BLÅRESEPTER » Spesialsykepleie i Larvik » Sykepleierklinikken Bandagist

Blåresepter

Vi fører alle, eventuelt skaffer vi alle medisinske forbruksvarer som du får på blå resept. Du får gratis veiledning og oppfølging på produktene og jeg hjelper deg med å finne det rette produktet som du trives best med. Alle varer kjøres gratis hjem til deg hvis du ønsker det. Kort leveringstid.

Sykepleierklinikken tar imot resepter og rekvisisjoner på sykepleieartikler innen urinlekkasje/inkontinens, kateter, stomi, ernæring, epiermolysis bullosae og hoftebeskyttelse.

Vi har oppgjørsavtale med Helfo (tidligere NAV), noe som innebærer at vi har konsesjon for å formidle sykepleieartikler, brystproteser og ernæringsmidler på blå resept.

Rekvisisjoner etter § 5-14 ( BLÅRESEPTFORSKRIFTEN )

I forbindelse med utlevering av produkter på blåresept er det endel vanlige misforståelser som oppstår i forhold til eierskap, egenandeler, splitting av uttak o.l. Vi vil her prøve å belyse noen av momentene.

  • Alle blåresepter utstedt samme dag av samme lege, skal betraktes som en rekvisisjon og danne felles grunnlag for egenandelsberegning
  • Det er pasienten som eier blåresepten, og som dermed bestemmer hvem som skal utlevere varer på grunnlag av denne
  • Hjemmesykepleien har fullmakt til å håndtere resepten på vegne av personer som er innlemmet i den kommunale helsetjenesten
  • Pasienten kan dele opp uttaket av sykepleieartikler og næringsmidler etter eget ønske
  • Egenandelen betales kun en gang selv om man henter produktene flere steder og flere ganger innenfor samme 3-månedersperiode
  • Egenandel for 2023 er 3040,-. Det oppnås automatisk frikort når man har nådd maksimumsgrensen for egenbetaling
  • Frikort gir rett til å hente ut produkter ihht. blåresepten uten kostnader i gjeldende kalenderår

Ta kontakt for mer informasjon om produkter og leverandører. Vi skaffer alle varer som er godkjent for refusjon etter blåreseptforskriften